Parkeringsreglement for Martin Vahls Vej alle dage kl. 00.00-24.00
 

Hvert lejemål kan lade 1 bil omfatte af ordningen om beboerparkering. Beboeren sender mail til a09fmd@aabnet.dk og aftaler et møde. Til mødet skal medbringes indregistreringsattest og sundhedskort. Bilen skal være indregistreret til en beboer i afdelingen.

Herudover gælder følgende:

- Parkering med indstillet p-skive, kun i max. 30 minutter.
- Fri parkering hvis nummerpladen er registreret hos ParkZone.
- Parkering kun i opmærkede p-båse.

Ved overtrædelse af reglerne pålægges en kontrolafgift.

Der gælder særlige regler for håndværkere der arbejder i Viborggaarden.
Det er derfor vigtigt, at du som håndværker eller firma i øvrigt læser reglerne for parkering.
Reglement kan findes under dokumenter.

Du må IKKE parkere udenfor de afmærkede P-båse - dette gælder også motorcykler.
Busser, trailere, last- og campingvogne samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på afdelingens parkeringspladser.
I forbindelse med klargøring må campingvogne dog henstilles i max. 12 timer iflg. politivedtægten.
(uddrag af ordensreglementet)

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk