Afdelingskontor:

Adresse:         Martin Vahls Vej 16. st. tv.

E-mail:            a09fmd@aabnet.dk 

Åbningstider: Den første mandag i måneden fra kl. 18.00-19.00

Afdelingsformand

Randi Rædkjær

Viborgvej 32, 3

Tlf: 24 81 65 06

Email: a09fmd@aabnet.dk

 

Afdelingsbestyrelsesmedlem og næstformand

Kenny D. Donvild

Martin Vahls Vej 12, 2. tv.

Tlf: 42 21 54 36

Email: a0904@aabnet.dk

 

Afdelingsbestyrelsesmedlem

Roberth L. Nielsen

Martin Vahls Vej 8, 2. tv

Tlf: 61 29 39 69

Email: a0907@aabnet.dk

 

Afdelingsbestyrelsesmedlem

Per Jensen

Martin Vahls vej 22, st th.

Tlf: 60 47 75 55

Email: a0905@aabnet.dk

 

Afdelingsbestyrelsesmedlem

Martin Grønbæk Poulsen

Martin Vahls Vej 15, st. tv

Tlf: 22 50 31 64

Email: a0906@aabnet.dk

 

Afdelingsbestyrelsesmedlem

Mai-Britt Haberlandt

Martin Vahls Vej 12, 1 mf

Tlf: 42 75 15 40

Email: a0902@aabnet.dk

 

Afdelingsbestyrelsesmedlem

Søren Borchmann

Martin Vahls Vej 17, 1. tv.

Tlf: 42 30 86 18

Email: a0903@aabnet.dk

Kontaktpersoner for opgangene
Opgangene er opdelt i områder. I hvert område er et afdelingsbestyrelsesmedlem kontaktperson
for det pågældende områdes beboere. Fordelingen er som følger:

E. Warmings Vej 35-43 Per Jensen
M. Vahls Vej 1-10 Roberth L. Nielsen
M. Vahls Vej 11-20 Roberth L. Nielsen
M. Vahls Vej 21-28 Mai-Britt Haberlandt
M. Vahls Vej 29-32 Randi Rædkjær
V. Ringgade 92-110 Martin Grønbæk Poulsen
V. Ringgade 112-128 Søren Borchmann
Viborgvej 24-36 Kenny Donvild

 

 

 

Områder Ansvarlig
Forretningsudvalg Randi Rædkjær, Kenny Donvild
Fritid (VIFA) Martin Grønbæk Poulsen, Suppl. Kenny Donvild
Miljø Per Jensen, Roberth L. Nielsen
Gæsteværelser Kenny Donvild
Internet og TV Martin Grønbæk Poulsen
Selskabslokale Randi Rædkjær
Vaskeri Roberth L. Nielsen
Fitness Kenny Donvild
Fester Nedsættes efter behov
Indkøb Kontoret Kenny Donvild
Hjemmeside Randi Rædkjær
Parkering Per Jensen

Du bestemmer ...
Som beboer kan du gøre din indflydelse gældene på afdelingens økonomi og prioriteringer.
Det gør du ved at deltage i afdelingsmøder, hvor også afdelingsbestyrelsen vælges.

På afdelingsmødet tager afdelingens beboere beslutninger om blandt andet:

  • afdelingens budget og huslejestørrelse
  • regler for husorden
  • prioritering af vedligeholdelses-, forbedrings- og fornyelsesarbejde.

 

Afdelingsbestyrelse
Hver boligafdeling i AAB har en afdelingsbestyrelse til at varetage beboernes interesser.

Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og træffer beslutninger om afdelingens drift. Arbejdet i afdelingsbestyrelserne er ulønnet.

Afdelingsbestyrelsen er bindeled mellem beboeren og AABs administration.
Du kan henvende dig til din afdelingsbestyrelse med spørgsmål og ideer.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk